WILMA

Veilig Verkeers Opleidingen

TAXI OPLEIDINGEN

Taxichauffeur, vanaf nu een gediplomeerd beroep!

Meer dan 'even in een mooie wagen stappen en mensen van A naar B rijden'. Daar is een flinke dosis kennis voor nodig. Van de (verkeers)wet- en regelgeving bijvoorbeeld. Maar ook van het Nederlandse wegennet en over hoe zaken in het taxibedrijf geadministreerd worden.

Daarnaast moet u weten hoe u dient op te treden bij verkeersongevallen, met wat voor soort klanten u te maken kunt krijgen en hoe u handelt bij conflictsituaties. Allemaal onderwerpen die aan de orde komen in de Basisopleiding Taxichauffeur van Rijschool Wilma. In 6 of 8 dagdelen - afhankelijk van uw keuze - bereiden we u voor op het examen voor het Basisdiploma Taxichauffeur, per 1 juli 2004 verplicht voor iedereen die een taxi wil besturen.

Voor wie?

Vanaf 1 juli 2004 is het Basisdiploma Taxichauffeur wettelijk verplicht voor iedereen die het beroep van taxichauffeur wil uitoefenen. Dit diploma wordt toegevoegd aan de al bestaande eisen voor het verkrijgen van een chauffeurspas, te weten een verklaring van goed gedrag en een geneeskundige verklaring. Voor taxichauffeurs die na 1 juli 2001 een chauffeurspas hebben gekregen, geldt dat zij vσσr 1 januari 2006 in het bezit moeten zijn van het Basisdiploma Taxichauffeur. Taxichauffeurs die de chauffeurspas al vσσr 1 juli 2001 in bezit hadden worden vrijgesteld van de wettelijke verplichting. In een aantal gevallen kunt u vrijstelling krijgen en hoeft u geen examen af te leggen. 

 

 


Inhoud van de opleiding

De Basisopleiding Taxichauffeur kent zowel een theorie- als een praktijkgedeelte. In de lessen komen onder meer de volgende zaken aan de orde:

 • Verkeerswetgeving                                                                                               
• Administratie en documenten                                                                             
• Verantwoorde en veilige verkeersdeelname                                                    
• Communicatie                    
• Conflictsituaties en eigen gedrag                                                                       
• Afhandelen van klachten                                                                                      
• Professioneel rijgedrag                                                                                          
• Omgaan met boord- en communicatieapparatuur                                                                                                                              

• Afhandeling van ongevallen

Duur van de opleiding

Afhankelijk van uw vooropleiding en ervaring kunt u kiezen uit de volgende opleidingsmogelijkheden:

Voor de cursist met leerervaring:
Een opleiding van ca 24 lesuren waarvan ca 20 uur theorie en 4 uur in de auto

Voor de cursist die extra begeleiding op prijs stelt  zijn afwijkende pakketten mogelijk

Opleidingslocaties

De Taxiopleidingen van Rijschool vind plaats op de Maria theresialaan 2 te Roermond.

Het Theorie examen vindt plaats in Maastricht of Asten  bij het CBR.

Het praktijk examen vindt plaats in Roermond bij het CBR

Theorie-examen

 

Vereiste documenten

Tekstvak: Voor het uitoefenen van het vak van Taxichauffeur zijn naast het vakbekwaamheidsdiploma twee documenten vereist:
Verklaring Omtrent het Gedrag;
Geneeskundige Verklaring.
De documenten moet u zelf aanvragen bij uw gemeente en keuringsarts.

Examenvorm:  schriftelijk, 40 meerkeuzevragen

Slaagnorm: 32 van de 40 vragen goed (80%)

Geldigheidsduur: de uitslag is een jaar geldig

Praktijkexamen

Het praktijkexamen bestaat uit een praktijkrit met direct aansluitend een mondelinge toets over het examenonderdeel stratenkennis. Tijdens de praktijkrit krijgt u twee opdrachten: door de examinator wordt een willekeurige straat opgegeven die u goed moet aanrijden met gebruik van een hulpmiddel (navigatiesysteem of stratenboek) en een route rijden op aanwijzing van de examinator. U wordt onder andere getest op de volgende onderdelen:

·                                            Klantgerichtheid.

·                                            Kennis van het voertuig.

·                                            Handelen bij ongelukken en ongevallen.

·                                            Wet- en regelgeving.

·                                            Rijvaardigheid en stratenkennis.

·                                            Kennis en toepassing van de taxi tariefstructuur

Wet-en regelgeving met betrekking tot het taxivervoer

Ritvoorbereiding en ritprijs

Optreden bij verkeersongevallen

Klantgerichtheid en beroepshouding

Handelen bij agressie

Topografische kennis van Nederland

Oplossen van storingen

Route en rijtijd

Klantensoorten en gedrag

 

Tekstvak: ©2016 : Veilig Verkeersopleiding Wilma Roermond