WILMA

Veilig Verkeers Opleidingen

PERSONENAUTO OPLEIDINGEN

· Theorielessen

· Theorie examen

· Praktijklessen

· Tussentijdse toets

· Examen

 

Bij rijschool Wilma wordt maatwerk geleverd !!

 

We stellen samen een pakket samen dat bij je past.

 

Spoedopleidingen zijn ook mogenlijk

 

 

 

ROUTE NAAR EEN RIJBEWIJS  !!

Thuis studie

· Altijd de nieuwste theorieboeken en CD’s

 

 

Theorie examen

 

Voordat je praktijkexamen kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen. Als je daarvoor slaagt ontvang je een theoriecertificaat. Dat certificaat overhandig je bij het begin van het praktijkexamen, samen met enkele andere documenten

Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen:

· 30 vragen over wetten en verkeersregels;

· 10 vragen over verkeerinzicht en risico’s;

Van deze 40 vragen moeten er 35 goed beantwoord zijn om te kunnen slagen

 

· 25 vragen over gevaarherkenning 

Van deze 25 vragen moeten er 13 goed beantwoord zijn om te kunnen slagen

Tussentijds Toets (TTT)

Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij neemt alles onder de loep wat bij een echt examen ook getoetst wordt. Daarom is zelfreflectie ook een onderdeel van de tussentijdse toets. Je vult dus vooraf het formulier Zelfreflectie in dat je meeneemt naar de toets

De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt met de toets bij veel kandidaten weggenomen

 

 

EXAMEN

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf. Je kunt je instructeur vragen om mee te rijden en bij het eindgesprek aanwezig te zijn. Dan leer je des te meer van het examen. Soms kan de instructeur uiteindelijk niet mee omdat bijvoorbeeld een examinator in opleiding voorrang krijgt.

Dan begint de rit. De examinator let onder meer op je beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt je op zeven examenonderdelen, zoals het in- en uitvoegen, het gedrag bij kruispunten en de bijzondere manoeuvres.

In rijexamen rijd je een gedeelte van het examen –zo’n tien tot vijftien minuten– zelfstandig naar een bepaalde bestemming.

Tekstvak: ©2016 : Veilig Verkeersopleiding Wilma Roermond

leeftijdsgrens  auto opleiding 16  1/2  jaar !!  

 

2toDrive tot 18 jaar 

 

De Tweede Kamer is woensdag 29 juni 2011 akkoord gegaan met het experiment 2toDrive, dat in november 2011 van start is gegaan . Op 1 juni 2011 ging de ministerraad al akkoord met 2toDrive. De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van het voorstel over 2toDrive een aantal vragen gesteld aan minister Schultz-van Haegen. In reactie hierop heeft de minister een aantal wijzingen doorgevoerd, waarna de Tweede Kamer akkoord ging. De volgende zaken zijn veranderd in het experiment 2toDrive:

- Een coach moet 5 jaar in het bezit zijn van zijn rijbewijs B, dit was voorheen 10 jaar.

- Er is een minimumleeftijd ingevoerd voor coaches namelijk 27 jaar.

- De leeftijdsgrens van de tussentijdse toets is verlaagd naar 16,5 jaar. Dit betekent dat jongeren die op of na de ingangsdatum van 2toDrive 16,5 jaar worden, een tussentijdse toets kunnen afleggen.

Rij-instructeurs mogen ook als coach optreden. Voor rij-instructeurs geldt er geen leeftijdseis en vervalt de eis van minimaal 5 jaar in het bezit van een rijbewijs. Wel dienen zij in het bezit te zijn van een WRM-certificaat.

Stel al uw vragen over dit onderwerp op www.2todrive.nl