WILMA

Veilig Verkeers Opleidingen

MOTOR OPLEIDINGEN

Thuis studie

· Altijd de nieuwste theorieboeken en CD’s

 

 

Theorie examen

Het theorie-examen bestaat uit vijftig vragen: ja/nee-vragen, meerkeuzevragen en open vragen. Je moet vierenveertig vragen goed beantwoorden.

De vragen worden mondeling gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt de vragen ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.

Naast regelkennis komen ook verkeersinzicht, verantwoord rijgedrag, milieu en voertuigtechniek aan bod

Tekstvak: drie motorrijbewijzen 

Vanaf 19 januari 2013 zijn er 3 verschillende categorieën motorrijbewijzen: 
A1, A2 en A. Het type rijbewijs dat u kunt halen, hangt af van het vermogen van de motor, uw leeftijd en ervaring. 
Rijschool Wilma Roermond kan u opleiden in alle categorieën motorrijbewijzen.

A1 is voor de lichtste motor. Vanaf 18 jaar mag u hiervoor examen doen (vanaf 17 jaar praktijkles). U moet dan zowel een theorie- als praktijkexamen afleggen. 
Het praktijkexamen bestaat uit een onderdeel voertuigbeheersing en een onderdeel verkeersdeelneming. 

A2 is voor de middelzware motor. Vanaf 20 jaar mag u hiervoor praktijkexamen doen. 
Mits u minstens 2 jaar rijbewijs A1 heeft. 

A  is voor de zware motor. Vanaf 22 jaar mag u hiervoor praktijkexamen doen. Mits u minstens 2 jaar rijbewijs A2 heeft. Heeft u geen rijbewijs A2? Dan moet u minstens 24 jaar zijn. U moet dan een theorie- en praktijkexamen doen. Het praktijkexamen bestaat in dat geval uit een examen voertuigbeheersing en een examen verkeersdeelneming. 
Tekstvak: Examen voertuigbeheersing
Het praktijkexamen voertuigbeheersing voor de motor bestaat uit in totaal twaalf oefeningen, ingedeeld in vier clusters:
lopen met de motor en gebruik van de standaard (één oefening deze is verplicht);
verrichtingen bij lage snelheid (vijf oefeningen, waarvan één verplicht en één naar keuze van de examinator);
verrichtingen bij hogere snelheid (drie oefeningen, waarvan één verplicht en één naar keuze van de examinator);
remoefeningen (drie oefeningen, waarvan één verplicht en één naar keuze van de examinator).
Naast de vier verplichte oefeningen kiest de examinator er drie uit de overige acht.
Als je slaagt voor het examen voertuigbeheersing, ontvang je een uitslagformulier waarmee je kunt opgaan voor het examen verkeersdeelneming. Het uitslagformulier is één jaar geldig

 

Examen verkeersdeelneming

Het praktijkexamen verkeersdeelneming voor de motor duurt in totaal 55 minuten.

Begin van het examen
Eerst heb je een inleidend gesprek met de examinator in het examencentrum. Dan volgen op het parkeerterrein de ogentest en een aantal voorbereidings- en controlehandelingen bij de examenmotor.

De rit:
Daarna gaat de examenrit van start. De examinator en je rij-instructeur volgen je in een auto. De examinator let onder meer op uw kijkgedrag, de plaats op de weg en of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers.

 

Tekstvak: ©2016 : Veilig Verkeersopleiding Wilma Roermond