WILMA

Veilig Verkeers Opleidingen

BROMFIETS OPLEIDINGEN

Theorie  Opleiding

Optimale voorbereiding op het CBR theorie examen middels diverse thema-avonden aangevuld met examentraining.

Elke woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur

 

Thuis studie   Altijd de nieuwste theorieboeken en CD’s

 

Theorie examen

Het theorie-examen bestaat uit vijftig vragen: ja/nee-vragen, meerkeuzevragen en open vragen. Je moet vierenveertig vragen goed beantwoorden.

Je mag vanaf een leeftijd van 15 1/2 jaar deelnemen aan een theorie examen

De vragen worden mondeling gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt de vragen ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.

Naast regelkennis komen ook verkeersinzicht, verantwoord rijgedrag, milieu en voertuigtechniek aan bod.

Praktijk examen

Vanaf 1 maart 2010 moet je voor het halen van je bromfietsrijbewijs (categorie AM) naast het huidige theorie-examen ook slagen voor een praktijkexamen. Het praktijkexamen is ingevoerd om het aantal ongelukken met bromfietsers te verminderen en de veiligheid te vergroten.

Als je een rijbewijs voor de categorie A of B hebt mag je bromfiets rijden. Je hoeft dan niet op examen. Heb je nog geen ander rijbewijs dan kun je vanaf je 16e jaar op examen.

Zware overtredingen op de bromfiets tellen ook mee voor het beginnerrijbewijs !!!!!!!!!!!!

Praktijk  Opleiding

Optimale voorbereiding op het CBR examen. Je mag met de praktijkopleiding starten zodra je voor het theorie examen geslaagd bent.

Brommobiel  Opleiding

Optimale voorbereiding op het CBR examen. Je mag met de praktijkopleiding starten zodra je voor het theorie examen geslaagd bent.

Brommobiel Praktijk examen

Tekstvak: Het praktijkexamen voor de brommobiel zal binnen 30 minuten afgenomen worden. Tijdens dit praktijkexamen wordt u op een verkeersluw terrein door de examinator beoordeeld op voertuigbeheersing.
De examinator volgt de verrichtingen van de kandidaat te voet. Verkeersdeelneming tijdens het praktijkexamen wordt niet getoetst.
Tekstvak: Hoe veel oefeningen zijn er?
Er zijn elf oefeningen. Deze zijn verdeeld in 2 groepen. Een oefening is in allebei de groepen opgenomen.
Tekstvak: Wanneer bent u geslaagd?
De kandidaat mag alle oefeningen een keer herkansen. U mag één oefening onvoldoende hebben om te kunnen slagen. 
In de praktijk mag u maximaal 12 oefeningen doen, waarvan u er uiteindelijk 5 voldoende moet hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: ©2016 : Veilig Verkeersopleiding Wilma Roermond